Brug for ekstern censor?

Dygtige og erfarne censorer der opfører sig ordenligt

 

Brug for eksamensvagter?

Garvede eksamensvagter man ikke løber om hjørner med


 

Bestil censor til følgende uddannelser og fag :

 

EUD og EUS

 Afsætning C

 Dansk C

 Engelsk C og D

 Erhvervsøkonomi C

 Informationsteknologi B og C

 Matematik

 Organisation

 Samfundsfag C

  Teknologi

  Design

 USF - Detail

 USF - E-handel

 USF - Event

 USF - Handel

 USF - Kontor

EUX

 Afsætning A, B og C

 Dansk A, B og C

 Engelsk B og C

 Erhvervsret B og C

 Erhvervøkonomi C

 Informationsteknologi B og C

 Innovation B og C

 Kulturforståelse C

 Matematik C

 Organisation C

 Psykologi C

 Samfundsfag C

 Tysk C

 USF - Detail

 USF - E-handel

 USF - Event

 USF - Handel

 USF - Kontor

 Virksomhedsøkonomi B

 

HHX

 Afsætning A og B

 Dansk A

 Engelsk A og B

 Erhvervsret C

 Finansiering B

 Informationsteknologi B

 Innovation

 International økonomi A og B

 Markedskommunikation C

 Matematik A, B og C

 Psykologi B og C

 Samfundsfag B og C

 Samtidshistorie B

 Virksomhedsøkonomi A og B

Enkeltfag

 Afsætning

 Dansk

 Engelsk

 Erhvervsøkonomi

 Informationsteknologi

 Innovation

 Iværksætteri

 Matematik

 Organisation

 Samfundsfag

 Tysk

 Virksomhedsøkonomi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HVEM ER DU ?

Du arbejder sandsynligvis på en skole eller anden form for uddannelsesinstitution og har ansvaret for allokering af eksterne censorer til jeres mundtlige eksaminer i løbet af skoleåret. Nogen gange kan det være nærmest umuligt at få fat i en ekstern censor fra en anden skole - og det er i disse tilfælde CensorBestilling.dk kan hjælpe dig. Vi kan også levere eksamensvagter f.eks. til jeres skriftlige prøver.

HVEM ER VI ?

CensorBestilling.dk råder over et landsdækkende korps af eksterne censorer inden mange forskellige fagområder. Alle vores censorer har undervisningserfaring eller relevant erfaring fra erhvervslivet samt masser af erfaring både som eksaminatorer og censorer. Ydermere sikrer vi at vores censorer har dokumenteret faglig kompetance inden for den uddannelse og det fagområde der skal ydes censur.